VESITIETO

Viimeisin tuotteemme on vesihuollon tarpeisiin kehitetty asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä VESITIETO.

VESITIETO on kehitetty yhdessä 19 vesihuoltolaitoksen kanssa. Käyttäjät ovat olleet vahvasti mukana ohjelmiston määrittelyssä, suunnittelussa ja testauksessa hankkeen alusta lähtien.

Ohjelmistoa ylläpitämään ja jatkokehittämään perustettiin tammikuussa 2017 Suomen Vesitieto Oy.

 

 

PALVELUOHJAUS

Olemme aiemmin kehittäneet mm. Palveluohjaus-ohjelmiston hyvinvointi- ja terveyspalveluiden suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan.

Palveluohjaus-ohjelmisto on suunniteltu alunperin senioritalojen palvelutoiminnan hallintaan ja asukkaiden terveyden edistämiseen. Ohjelmiston kehittäminen on lähtenyt senioritalojen omasta aloitteesta. Ohjelmisto soveltuu erinomaisesti myös muille hyvinvointi-, hoiva-, huolenpito-, terveys-, kodinhoito-, yms. palveluita henkilöasiakkaille tuottaville ja koordinoiville yhteisöille.

Ohjelmisto mahdollistaa tietojen sähköisen kirjaamisen ja seurannan pienillekin yksiköille, joilla ei välttämättä ole mahdollisuuttaa käyttää laajoja terveystietojärjestelmiä.OHJELMISTON TUOMAT HYÖDYT

Käyttäjäorganisaatiot kokevat ohjelmiston tuottavan seuraavia hyötyjä:

1. Terveyden ja turvallisuuden edistäminen
2. Toiminnan laadun parantuminen
3. Yhteistoiminnan kehittäminen
4. Toiminnan tehokkuus ja säästöt
5. Raportoinnin kehittäminen
6. Uusien tiedonkeruu- ja hyödyntämismahdollisuuksien luominen

OHJELMISTON OMINAISUUDET

Palveluohjaus-ohjelmisto sisältää toiminnot mm.
– asiakastietojen hallintaan
– asiakkaalle tuotettavien palveluiden suunnitteluun ja sopimiseen
– palvelutoiminnan ja palveluntuottajien päivittäisen työn ohjaukseen
– tuotettujen palveluiden seurantaan
– erilaisten mittaus- ja havainnointitietojen tallennukseen ja seurantaan
– monipuoliseen tiedonvälitykseen toimijoiden välillä
– toiminnan raportointiin

Ohjelmisto on suunniteltu ottaen huomioon terveystietojärjestelmille asetetut tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset. Toimintojen käyttöoikeudet ja tietojen saantioikeudet voidaan rajata käyttäjä-, käyttäjäryhmä-, asiakas- ja tietojoukkokohtaisesti. Tietojen käytöstä ja muutoksista voidaan tallentaa kaikki tarpeellinen historiatieto.

OHJELMISTON HELPPOKÄYTTÖISYYS

Ohjelmisto on luotu päivittäiseksi työvälineeksi käyttäjilleen. Käyttöliittymä on suunniteltu helposti omaksuttavaksi ja muistettavaksi niin, että se sopii sellaisillekin käyttäjille, jotka eivät ole tottuneita tietokoneen käyttäjiä.

Ohjelmistoa voi käyttää www-selaimella verkon kautta tai normaalina työasemaan tai kannettavaan tietokoneeseen asennettuna ohjelmistona, ja tarvittaessa järjestelmään voidaan yhdistää myös mobiilipäätelaitteita.

 

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN TOTEUTUS

Ohjelmisto on toteutettu uusimmilla ohjelmistotekniikoilla, mikä takaa hyvän ylläpidettävyyden, kehittämismahdollisuuden ja pitkän käyttöiän.
XML-rajapinnat mahdollistavat liittymät ja sähköisen tiedonsiirron muihin tietojärjestelmiin, sekä järjestelmän hajautuksen tietoverkkoon toimintaympäristön tarpeiden mukaan.

Ohjelmisto ja tietokannat voidaan asentaa käyttäjän omissa tiloissa oleviin laitteistoihin, tai ottaa käyttöön ulkoistettuna verkon kautta käytettävänä ASP-palveluna, jolloin tietokanta ja palvelimet on sijoitettu suojattuihin ja valvottuihin tiloihin, ja niiden ylläpito ja varmuuskopiointi hoidetaan automaattisesti.

 

 

JATKOKEHITYS

Kehitämme tulevaisuudessa tarpeen mukaan myös muita ohjelmistotuotteita.

Uudet asiakastarpeista lähtevät tuoteideat ja yhteistyöehdotukset ovat aina tervetulleita!